ΔΙΟΞΕΊΔΙΟ ΤΟΥ ΆΝΘΡΑΚΑ (CO2)

Η SOL παράγει και εμπορεύεται διοξείδιο του άνθρακα σε διάφορες ενδιάμεσες καθαρότητες, ανάλογα με τις εφαρμογές και τις απαιτήσεις των πελατών.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ανακαλύψετε την καλύτερη λύση για την εφαρμογή σας.

 

Ονομασία προϊόντος

Καθαρότητα

Πεπιεσμένο διοξείδιο του άνθρακα

≥ 99.998%   (4,8)

Πεπιεσμένο διοξείδιο του άνθρακα κατάλληλο για τρόφιμα E290

≥ 99.9%       (3,0)

Ψυκτικό διοξείδιο του άνθρακα R744

≥ 99.99%     (4,0)

Υγρό διοξείδιο του άνθρακα

≥ 99.9%       (3,0)

Ξηρός πάγος

≥ 99.9%       (3,0)

Ξηρός πάγος κατάλληλος για τρόφιμα E290

≥ 99.9%       (3,0)

Πρότυπα μείγματα

Αέρια μείγματα διοξειδίου του άνθρακα - αργού

Από ppb έως 99,9% 

Αέρια μείγματα διοξειδίου του άνθρακα - αζώτου

Αέρια μείγματα διοξειδίου του άνθρακα - ήλιου

Πρότυπα μείγματα πολλών συστατικών

Αέρια μείγματα διοξειδίου του άνθρακα - αργού - ήλιου

Από ppb έως 99,9% 

Αέρια μείγματα διοξειδίου του άνθρακα - αργού - ήλιου - υδρογόνου

Αέρια μείγματα διοξειδίου του άνθρακα - αργού - ήλιου - οξυγόνου

Αέρια μείγματα διοξειδίου του άνθρακα - αζώτου - ήλιου

Αέρια μείγματα διοξειδίου του άνθρακα - οξυγόνου - αργού

Ειδικά μείγματα

Η SOL μπορεί να παρέχει, κατόπιν αιτήματος, ειδικά μείγματα που να περιέχουν ποικίλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα.

Ζητήστε το εξατομικευμένο μείγμα σας!

Από ppb έως 99,998%

Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας

Tecnologie
Υπηρεσίες
Τομείς Εφαρμογών
Η SOL για τη Βιομηχανία
Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;
Επικοινωνήστε μαζί μας