Τρόφιμα & Ποτά

Δημιουργία Κρούστας (Crusting) και Γρήγορη Ατομική Κατάψυξη (IQF) - CryoSOL

Η συσκευή στη γκάμα της CryoSOL είναι ιδανική για τη δημιουργία κρούστας στην επιφάνεια, τη σκλήρυνση και την παραγωγή καταψυγμένων τροφίμων με την τεχνική της Γρήγορης Ατομικής Κατάψυξης (IQF -Individual Quick Freezing).

Με προσεκτική ρύθμιση της λειτουργίας των τούνελ της SOL ή με τη χρήση κρυογονικών τούνελ εμβύθισης ή κρυογονικών κάδων, είναι δυνατή η επίτευξη επιφανειακής κατάψυξης τροφίμων που στη συνέχεια μπορούν να υποστούν μεταγενέστερη επεξεργασία με μεγαλύτερη ευκολία.

Η δημιουργία κρούστας με το CryoSOL επιτρέπει, για παράδειγμα, την αποφυγή της αλλοίωσης του σχήματος ή της περιεκτικότητας του τρόφιμου σε υγρασία σε σύγκριση με προϊόντα που έχουν καταψυχθεί με τη χρήση παραδοσιακών συστημάτων. Επιπλέον καθιστά εύκολη την κάλυψη των προϊόντων με σάλτσες ή την επάλειψη με κουρκούτι, με ταυτόχρονη κατάψυξή τους, κι επίσης βοηθά στην προσωρινή αύξηση παραγωγής των παραδοσιακών εγκαταστάσεων κατάψυξης για παραγωγή παρτίδων και μη συνεχόμενων παραγγελιών.

Με την τεχνολογία IQF είναι δυνατή η κατάψυξη ατομικά ανομοιογενών προϊόντων μικρού μεγέθους, διατηρώντας τα ξεχωριστά έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα ομοιογενές προϊόν, με δόσεις, να είναι δυνατή η κατάψυξη υγρών σε κύβους (όπως τα παγάκια) ή σε κόκκους και να καταψύχονται τα στερεά προϊόντα που είναι καλυμμένα με υγρά.

 

Η SOL για τη Βιομηχανία
Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;
Επικοινωνήστε μαζί μας