Μεταλλική Κατασκευή

Αέριο, τεχνολογίες και υπηρεσίες για τον τομέα των μεταλλικών κατασκευών

Ποιοτικά αέρια, μείγματα και γεννήτριες ειδικών μειγμάτων για μεταλλικές κατασκευές

Ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις των πελατών στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών - επεξεργασία αερίων, αέρια συγκόλλησης και κοπής, ειδικά αέρια για καινοτόμα υλικά, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός και αναλώσιμα - υπάρχει μια θυγατρική ή ένας εξειδικευμένος διανομέας της SOL κοντά σας με τις λύσεις και τις δεξιότητες που η SOL έχει αναπτύξει στον τομέα. Η ποιότητα των προσφερόμενων αερίων και μιγμάτων, η διαθεσιμότητα των γεννητριών ειδικών αερίων που μπορούν να εγκατασταθούν απευθείας στις εγκαταστάσεις του πελάτη, η βοήθεια στη χρήση του αερίου και η εφαρμογή πρωτοκόλλων πιστοποίησης αποτελούν βασικά στοιχεία στο ευρύ και πλούσιο φάσμα της προσφοράς, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες να επιτύχουν τους στόχους τους για καινοτόμες διαδικασίες, ποιοτική παραγωγή και έλεγχο των δαπανών, που συνιστούν τη βάση για την ανάπτυξη του τομέα.

 

Η SOL για τη Βιομηχανία
Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;
Επικοινωνήστε μαζί μας