Πετρέλαιο και Αέριο

Αέρια, τεχνολογίες και υπηρεσίες για τον κλάδο Πετρελαίου και Αερίου

Ευρεία γκάμα αερίων, εξοπλισμού, τεχνολογιών και ειδικών εφαρμογών

Η SOL παρέχει στις επιχειρήσεις Πετρελαίου & Αερίου ευρεία γκάμα αερίων, εξοπλισμού, τεχνολογιών και ειδικών εφαρμογών για την κάλυψη των αναγκών του κλάδου για μεγαλύτερη αξιοπιστία και ασφάλεια. Τόσο για την εξόρυξη όσο και για τη διύλιση και τη μεταφορά σε αγωγούς, τα τεχνικά και καθαρά αέρια που παρέχει η SOL παίζουν έναν ουσιώδη ρόλο ώστε να είναι εγγυημένες οι συνθήκες ασφαλούς εργασίας, οι αποδοτικές διαδικασίες και ο αποτελεσματικός περιβαλλοντικός έλεγχος. Υπηρεσίες για αδρανοποίηση, ταχεία ψύξη και ξήρανση, παροχή αερίων και συσκευών για συντήρηση, υποστήριξη ειδικών για το σχεδιασμό διαδικασιών χρήσης αερίων και διάθεση γεννητριών τεχνικού αερίου επί τόπου συνιστούν τη συνολική προσφορά της SOL για τον κλάδο.

 

Η SOL για τη Βιομηχανία
Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;
Επικοινωνήστε μαζί μας