Αέρια Ειδικών Εφαρμογών

Ειδικά Αέρια

Η SOL λαμβάνει τα θεμελιώδη στοιχεία της τεχνογνωσίας της από την έρευνα, μοιράζεται τους αναπτυξιακούς της στόχους και τις μεθόδους που απαιτούνται για τη διαμόρφωση νέων προϊόντων και σχηματίζει ολοένα πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες.

Τα καθαρά και ειδικά αέρια, όπως και τα μείγματα παράγονται με χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών ώστε να εξασφαλίζονται απαρέγκλιτα η απαράμιλλη ποιότητα και αξιοπιστία τους.

Η προσφορά μας δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή αερίων αλλά επεκτείνεται και σε υπηρεσίες, συστήματα, εξοπλισμό και συσκευές που επιτρέπουν στους πελάτες να λειτουργούν με ασφάλεια και αποδοτικά.

Τομείς εφαρμογής 

Ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια

Τομέας εφαρμογής για φέροντα αέρια με υψηλό βαθμό καθαρότητας και χρήση στην αέρια χρωματογραφία, τη βαθμονόμηση οργάνων και τις αέριες ενώσεις που χρησιμοποιούνται ως πρόδρομες στη χημική σύνθεση.

Χημικές και πετροχημικές βιομηχανίες

Φέροντα αέρια, αέρια βαθμονόμησης και μείγματα για βαθμονόμηση οργάνων που χρησιμοποιούνται στον έλεγχο των διεργασιών και των ατμοσφαιρικών εκπομπών.

Νοσοκομειακές δομές

Προϊόντα και μείγματά για εργαστηριακές αναλύσεις και υποστήριξη των διαγνωστικών διεργασιών.

Κλάδοι με υψηλό τεχνολογικό περιεχόμενο

Για τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, των ηλεκτρονικών και της ανανεώσιμης ενέργειας, η συμβολή των τεχνικών αερίων είναι θεμελιώδης για την καινοτομία στη διαδικασία παραγωγής.

 Φαρμακευτική βιομηχανία

 Αέρια υψηλής ποιότητας για τη φαρμακευτική βιομηχανία με ελεγχόμενη και πιστοποιημένη αλυσίδα παραγωγής. Υπηρεσίες επικύρωσης και επαλήθευσης διεργασιών και εγκαταστάσεων.

 Περιβαλλοντική παρακολούθηση

 Αέρια και μείγματα πολλαπλών συστατικών για έλεγχο εκπομπών.  

Τα αέρια

Στα κέντρα καθαρών αερίων και ειδικών μειγμάτων η SOL παράγει:

 Μεμονωμένα αέρια

Αέρια με καθαρότητα μέχρι 99.9999 %

Πρότυπα μείγματα

Μείγματα με προκαθορισμένη σύνθεση, διαθέσιμα σε απόθεμα και συνοδευόμενα από δήλωση συμμόρφωσης παρτίδας.

Ειδικά μείγματα

Παρόμοια με τα πρότυπα μείγματα, με μη προκαθορισμένη όμως σύνθεση.  

Πιστοποιημένα μείγματα

Μείγματα με μη καθορισμένη σύνθεση που συνοδεύονται από πιστοποιητικό παρασκευής.

Μείγματα υψηλής ακριβείας

Αυτά είναι τα κορυφαία στη γκάμα προϊόντων της SOL.

Αναλύονται ξεχωριστά και περιέχουν συστατικά σε συγκεντρώσεις που αναλύονται και αντοχές ανώτερες από εκείνες άλλων τύπων μειγμάτων.

Υπηρεσίες

Η SOL παρέχει εξατομικευμένες λύσεις για δραστηριότητες που συνδέονται με τη χρήση αερίου:

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες, σχεδιασμός και κατασκευή εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διανομής αερίου.

 • Παροχή γεννητριών επί τόπου για την παραγωγή καθαρών αερίων για εργαστήρια.

 • Υποστήριξη μηχανικών υπηρεσιών για τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων και νέων εγκαταστάσεων.

 • Υπηρεσία επαναπλήρωσης αζώτου, αργού και ηλίου.

 • Διαχείριση υπηρεσιών διεκπεραίωσης. Αυτή είναι η πληρέστερη πελατοκεντρική υπηρεσία που παρέχει μια ενιαία διεπαφή για δραστηριότητες που αφορούν στην κατανάλωση τεχνικών, καθαρών αερίων και ειδικών αερίων:

  • Σύνδεση των κυλίνδρων σε σταθμούς διανομής και λήψης.

  • Παρακολούθηση κατανάλωσης και επαναπλήρωση των βέλτιστων εφεδρειών.

  • Διαχείριση τακτικής και έκτακτης συντήρησης.

  • Υπηρεσίες επικοινωνίας 24 ώρες το 24άωρο με άμεση επέμβαση.  

Η SOL για τη Βιομηχανία
Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;
Επικοινωνήστε μαζί μας