Αέρια Ειδικών Εφαρμογών

Ειδικά Αέρια

Η SOL λαμβάνει τα θεμελιώδη στοιχεία της τεχνογνωσίας της από την έρευνα. Μοιράζεται τους αναπτυξιακούς της στόχους και τις μεθόδους που απαιτούνται για τη διαμόρφωση νέων προϊόντων και σχηματίζει όλο πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες.

Τα καθαρά αέρια και τα ειδικά αέρια για χρήση σε βιομηχανικές, ερευνητικές, νοσοκομειακές και άλλες εφαρμογές, όπως και τα μείγματα αερίων, παράγονται με χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών ώστε να εξασφαλίζονται απαρέγκλιτα η απαράμιλλη ποιότητα και αξιοπιστία τους.

Η προσφορά μας δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή αερίων αλλά επεκτείνεται και σε υπηρεσίες, συστήματα, εξοπλισμό και συσκευές που επιτρέπουν στους πελάτες να λειτουργούν με ασφάλεια και αποδοτικά.

 

Τομείς εφαρμογής 

Ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια

Αυτός είναι ένας ενδιαφέρων τομέας εφαρμογής για φέροντα αέρια υψηλής καθαρότητας και για αέρια για χρήση στην αέρια χρωματογραφία, τη βαθμονόμηση οργάνων και τις αέριες ενώσεις που χρησιμοποιούνται ως πρόδρομες στη χημική σύνθεση.

Χημικές και πετροχημικές βιομηχανίες

Οι χημικές και πετροχημικές βιομηχανίες χρησιμοποιούν φέροντα αέρια, αέρια βαθμονόμησης και μείγματα για βαθμονόμηση οργάνων που χρησιμοποιούνται στον έλεγχο των διεργασιών και των ατμοσφαιρικών εκπομπών

Νοσοκομειακές δομές

Οι νοσοκομειακές δομές χρησιμοποιούν προϊόντα και μείγματα αερίων που χρησιμοποιούνται για εργαστηριακές αναλύσεις και υποστήριξη των διαγνωστικών διεργασιών.

Κλάδοι με υψηλό τεχνολογικό περιεχόμενο

Για τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, των ηλεκτρονικών και της ανανεώσιμης ενέργειας, η συμβολή των τεχνικών αερίων είναι θεμελιώδης για την καινοτομία στη διαδικασία παραγωγής.

 Φαρμακευτική βιομηχανία

Η φαρμακευτική βιομηχανία απαιτεί αέρια υψηλής ποιότητας με ελεγχόμενη και πιστοποιημένη αλυσίδα παραγωγής. Προσφέρουμε παράλληλα υπηρεσίες επικύρωσης και επαλήθευσης διεργασιών και εγκαταστάσεων.

 Περιβαλλοντική παρακολούθηση

Παρέχουμε ειδικά αέρια και μείγματα πολλαπλών συστατικών για έλεγχο εκπομπών.  

 

Τα αέρια

Στις εγκαταστάσεις αερίων υψηλής καθαρότητας και ειδικών μειγμάτων η SOL παράγει:

 Μεμονωμένα αέρια

Αέρια υψηλής καθαρότητας μέχρι 99.9999 %

Πρότυπα μείγματα

Μείγματα με προκαθορισμένη σύνθεση, διαθέσιμα σε απόθεμα και συνοδευόμενα από δήλωση συμμόρφωσης παρτίδας.

Ειδικά μείγματα

Παρόμοια με τα πρότυπα μείγματα, με μη προκαθορισμένη όμως σύνθεση.  

Πιστοποιημένα μείγματα

Μείγματα με μη καθορισμένη σύνθεση που συνοδεύονται από πιστοποιητικό παρασκευής.

Μείγματα υψηλής ακριβείας

Τα ειδικά και βιομηχανικά αέρια υψηλής ακριβείας είναι τα κορυφαία στη γκάμα προϊόντων της SOL.

Αναλύονται ξεχωριστά και περιέχουν συστατικά σε συγκεντρώσεις που αναλύονται και αντοχές ανώτερες από εκείνες άλλων τύπων μειγμάτων.

Υπηρεσίες

Η SOL δεν παρέχει μόνο ένα ευρύ φάσμα αερίων, αλλά και εξατομικευμένες λύσεις για δραστηριότητες που συνδέονται με τα βιομηχανικά και ειδικά αέρια:

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες, σχεδιασμός και κατασκευή εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διανομής αερίου.
 • Παροχή γεννητριών επί τόπου για την παραγωγή καθαρών αερίων για εργαστήρια.
 • Υποστήριξη μηχανικών υπηρεσιών για τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων και νέων εγκαταστάσεων.
 • Υπηρεσία επαναπλήρωσης αζώτου, αργού και ηλίου.
 • Διαχείριση υπηρεσιών διεκπεραίωσης. Αυτή είναι η πληρέστερη πελατοκεντρική υπηρεσία που στοχεύει στην καλύτερη δυνατή εμπειρία των πελατών μας και παρέχει μια ενιαία διεπαφή για δραστηριότητες που αφορούν στην κατανάλωση τεχνικών, καθαρών αερίων και ειδικών αερίων:
  • Σύνδεση των κυλίνδρων σε σταθμούς διανομής και λήψης.
  • Παρακολούθηση κατανάλωσης και επαναπλήρωση των βέλτιστων εφεδρειών.
  • Διαχείριση τακτικής και έκτακτης συντήρησης.
  • Υπηρεσίες επικοινωνίας 24 ώρες το 24άωρο με άμεση επέμβαση.  

 

Η SOL για τη Βιομηχανία
Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;
Επικοινωνήστε μαζί μας