Τρόφιμα & Ποτά

Συσκευασία σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα - AliSOL

Η AliSOL είναι μια ειδική σειρά τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών που έχει αναπτύξει η SOL και που μπορεί να παράσχουν μια πλήρη απάντηση στις διάφορες απαιτήσεις των εταιρειών που κάνουν χρήση αερίων τροφίμων.

Συγκεκριμένα, η συσκευασία σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα με χρήση της AliSOL είναι μια τεχνολογία που καθιστά δυνατή, κατά τη συσκευασία του τρόφιμου, την τροποποίηση με απλό τρόπο της σύνθεσης των αερίων που βρίσκονται στις συσκευασίες, για παράδειγμα αυξάνοντας το άζωτο, ένα αδρανές αέριο και το διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο έχει βακτηριοστατική δράση, προκειμένου να περιοριστεί η φυσική ταχύτητα αποσύνθεσης του τρόφιμου λόγω της παρουσίας οξυγόνου.

Τα αέρια που χρησιμοποιούνται στη γκάμα AliSOL φέρουν όλα αυστηρή πιστοποίηση ως πρόσθετα τροφίμων και υπάρχουν φυσικά στον αέρα που αναπνέουμε: τροποποιώντας το ποσοστό αυτών των αερίων στη συσκευασία, καθίσταται δυνατή η αξιοποίηση των χαρακτηριστικών τους προκειμένου να αυξηθεί η διάρκεια ζωής στο ράφι. Χρησιμοποιούνται κυρίως το άζωτο και το διοξείδιο του άνθρακα, αλλά επίσης και το οξυγόνο για τη συσκευασία κόκκινων κρεάτων και ορισμένων ειδών ψαριών: Οξυγόνο, διοξείδιο του άνθρακα, αργό χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της συντήρησης συσκευασμένων τροφίμων: η απαίτηση από τους καταναλωτές να συντηρούνται τα τρόφιμα με φυσικές τεχνολογίες υπήρξε πάντοτε μία από τις κύριες απαιτήσεις για τη βιομηχανία τροφίμων και η AliSOL αποτελεί μια αποτελεσματική και αποδοτική απάντηση σε αυτήν την ανάγκη.

Η συσκευασία σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα AliSOL καθιστά δυνατά τα ακόλουθα:

παράταση διάρκειας ζωής των νωπών προϊόντων, ακόμη και διπλασιασμός της σε σύγκριση με τη συσκευασία σε απλή ατμόσφαιρα.

μείωση ή αποφυγή της χρήσης χημικών πρόσθετων που απαιτούνται για τη μείωση της κύριας διαδικασίας αλλοίωσης του προϊόντος.

αποφυγή της σύνθλιψης που προκαλείται από τη συσκευασία εν κενώ, διατηρώντας αμετάβλητη την εμφάνιση του προϊόντος του συσκευασμένου τρόφιμου.

βελτίωση της αποδοτικότητας της παραγωγής και της αποτελεσματικότητας της διανομής του τρόφιμου.

 

Η SOL για τη Βιομηχανία
Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;
Επικοινωνήστε μαζί μας