Προϊόντα και οι υπηρεσίες μας για τη βιομηχανία

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας για τη βιομηχανία

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της SOL έχουν σχεδιαστεί να πληρούν τις απαιτήσεις των βιομηχανικών πελατών. Υγρά και πεπιεσμένα αέρια, καθώς και τεχνολογικές υπηρεσίες, εξαρτήματα και ο καλύτερος εξοπλισμός για ασφαλή χρήση των αερίων.


Αέρια

90 χρόνια εμπειρίας στην παραγωγή και διανομή αερίων για τη διευκόλυνση του έργου των πελατών μας και την ενίσχυση της ασφάλειάς τους. Αέρια από αέρα, από κοιτάσματα ή σύνθετα: ανεξαρτήτως πηγής, η SOL μπορεί να προσφέρει εξαιρετικά υψηλής ποιότητας αέρια, με σταθερές και αξιόπιστες παροχές, διασφαλίζοντας τον έλεγχο των προσμίξεων έως την τάξη «μέρη ανά δισεκατομμύριο» (ppb).

Κύρια αέρια
Λοιπά αέρια

Μείγματα αερίων

Η συνεισφορά όλων των ιδιοτήτων που κάθε μεμονωμένο αέριο μπορεί να προσφέρει συνδυάζονται για να λάβουμε ένα εξειδικευμένο προϊόν υψηλών επιδόσεων. Αυτή είναι η φιλοσοφία πίσω από την έρευνα και ανάπτυξη που η SOL αφιερώνει στη δημιουργία μειγμάτων που είναι ακριβείας ως προς την τάξη των ppb. Η SOL φροντίζει πάντοτε να πληροί τις απαιτήσεις των πελατών της, διεξάγοντας διαρκώς επιτόπιες δοκιμές, ώστε να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα μειγμάτων αερίων για όλες τις ανάγκες και εφαρμογές.


Ψυκτικά αέρια και φυσικά ψυκτικά υγρά

Η SOL έχει επιλέξει για τους πελάτες της ένα ευρύ φάσμα φυσικών και HFC ψυκτικών αερίων, συμπεριλαμβανομένων των πλέον διαδεδομένων και παγιωμένων προϊόντων στην αγορά παράλληλα με τα πλέον πρόσφατα ευρήματα των ερευνών, τα οποία μπορούν να ικανοποιήσουν τις πρόσφατες και αυστηρές νομικές απαιτήσεις (Κανονισμός ΕΕ για τα Φθοριούχα αέρια). Επίσης, η SOL στηρίζει τους πελάτες της στην αναδιάρθρωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων, γνωρίζοντας καλά τις υψηλές επιδόσεις που απαιτεί η αγορά σήμερα, με σεβασμό προς το περιβάλλον και σεβόμενη τους πλέον πρόσφατους κανονισμούς.


Μέθοδοι παροχής

Η παροχή του καθαρότερου αερίου ή ενός ισορροπημένου μείγματος δεν αρκεί για την ικανοποίηση των μέγιστων επιπέδων ποιότητας της υπηρεσίας. Στον τομέα των τεχνικών αερίων, είναι καθοριστικής σημασίας να παρέχεται αέριο με τους τρόπους, στους χρόνους και στο σωστό μέτρο για κάθε πελάτη και η SOL προσφέρει τη μεγαλύτερη ποικιλία δυνατοτήτων για να βοηθήσει τους πελάτες στις δραστηριότητές τους. Η SOL προσφέρει ποικιλίες, για αποθήκευση και μεταφορά, από κινητούς περιέκτες υπό πίεση έως κρυογονικές δεξαμενές μέσω αγωγών ή επιτόπιο εξοπλισμό συστήματος, από τη ρύθμιση των συσκευών έως τα συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας.


Συσκευές

Η SOL προσφέρει ένα ευρύ φάσμα τεχνολογικά προηγμένων και καινοτόμων προϊόντων για όλες τις διαθέσιμες στην αγορά εφαρμογές. Ο συνδυασμός αερίου-εξοπλισμού-εγκατάστασης μας επιτρέπει να ανταποκριθούμε σε ένα ευρύ φάσμα αναγκών της αγοράς, προσφέροντας κατά παραγγελία λύσεις για τους πελάτες.


Βοηθητικές υπηρεσίες

Επιπλέον, η προστιθέμενη αξία ενός προμηθευτή υπολογίζεται από την ποιότητα των υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει μαζί με την παροχή. Η SOL έχει μετατρέψει αυτή την άποψη σε ισχυρό επιχείρημα και μπορεί να βοηθά τους πελάτες της να αντιμετωπίσουν όλες τις προκλήσεις που προσφέρει η αγορά. Τεχνικές και τεχνολογικές συμβουλές, εκπαιδευτικά μαθήματα, υπηρεσίες ιχνηλασιμότητας προϊόντων και δοχείων, απομακρυσμένος έλεγχος της κατάστασης των παροχών και του πακέτου Ολικής Διαχείρισης Αερίων, η οποία διαχειρίζεται όλες τις πτυχές της παροχής.


Η SOL για τη Βιομηχανία
Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;
Επικοινωνήστε μαζί μας