Τρόφιμα & Ποτά

Μεταφορά σε ελεγχόμενη θερμοκρασία

Οι ανάγκες παράδοσης σε μεσαίες και μακρινές αποστάσεις ευαίσθητων τροφίμων όπως τα νωπά και τα κατεψυγμένα προϊόντα ή τα φαρμακευτικά προϊόντα, μερικές φορές με στάσεις σε πόλεις που απαιτούν το σβήσιμο της μηχανής και ως αποτέλεσμα την απενεργοποίηση του συστήματος μηχανικής ψύξης του οχήματος, απαιτούν εξοπλισμό που να μπορεί να εγγυηθεί τη διατήρηση της ψυχρής αλυσίδας: Η SOL έχει αναπτύξει τεχνολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες που κάνουν χρήση του CO2 στη στερεή του μορφή: ξηρός πάγκος, χιόνι διοξειδίου του άνθρακα (μερικές φορές επίσης υγρό άζωτο) προκειμένου να παράσχει μια αποτελεσματική και αποδοτική λύση στο πρόβλημα αυτό, μειώνοντας τα απόβλητα.

Στην πράξη είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν οι ιδιότητες κατάψυξης του διοξειδίου του άνθρακα που εισάγεται με τη μορφή ξηρού πάγου ή χιονιού διοξειδίου του άνθρακα στο κιβώτιο που χρησιμοποιείται για τα τρόφιμα: μια σωστή ποσότητα CO2 μπορεί να είναι η σωστή λύση για να διατηρηθεί η ψυχρή αλυσίδα των αναλώσιμων προϊόντων.

Για τη μεταφορά κατεψυγμένων τροφίμων σε μεγάλες αποστάσεις, η χρήση υγρού αζώτου που εισάγεται στο δοχείο του με τη βοήθεια αυτόματων συσκευών με βάση την εσωτερική θερμοκρασία, καθιστά δυνατό να εγγυηθούμε τη συνέχιση της ψυχρής αλυσίδας ακόμη και στην περίπτωση παρατεταμένων στάσεων με σβησμένη τη μηχανή, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού με υψηλές εξωτερικές θερμοκρασίες.

Η εσωτερική θερμοκρασία του οχήματος μετριέται με συστήματα που παρέχει η SOL και που βαθμονομούνται περιοδικά και πιστοποιούνται και αυτό επίσης καθιστά εφικτή την έκδοση προς τους τελικούς χρήστες ενός πιστοποιητικού συμμόρφωσης προς τους κανονισμούς για τη μεταφορά ευπαθών προϊόντων.

 

Η SOL για τη Βιομηχανία
Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;
Επικοινωνήστε μαζί μας