Τρόφιμα & Ποτά

Επεξεργασία νερού

Η ποιότητα του νερού που χρησιμοποιείται για τις διεργασίες τροφίμων πρέπει φυσικά να εγγυάται την ακεραιότητα του τρόφιμου με το οποίο έρχεται σε επαφή και αυτό σημαίνει την προσθήκη στο νερό διαφόρων απολυμαντικών προϊόντων ώστε να ελέγχεται η ανάπτυξη της βακτηριακής χλωρίδας. Συνεπώς γίνεται σημαντικός ο προσεκτικός έλεγχος του pH του νερού επεξεργασίας τροφίμων, συγκεκριμένα για να αποφευχθεί η αύξηση του pH, διότι αφενός αυτό επιτρέπει την αποτελεσματική απολυμαντική δράση και αφετέρου αποτρέπει την καθίζηση οιωνδήποτε στερεών χημικών που είναι ευαίσθητα ακόμη και στις πολύ μικρές διακυμάνσεις του pH και της θερμοκρασίας που προκαλούν εμπλοκή και χρόνο εκτός λειτουργίας με απώλεια παραγωγής.

Οι τεχνολογίες και η τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει η SOL με τη χρήση διοξειδίου του άνθρακα για την ποιότητα των τροφίμων, καθιστούν εφικτή την πρόληψη αυτών των προβλημάτων χάρη στην ελεγχόμενη και αυτοματοποιημένη δοσολόγηση του διοξειδίου του άνθρακα απευθείας στην εισαγωγή του νερού και την ανακύκλωση: τα προϊόντα της αραίωσης του διοξειδίου του άνθρακα είναι ανθρακικά και διττανθρακικά που συνήθως υπάρχουν στο νερό και είναι πλήρως συμβατά με τη χρήση σε τρόφιμα.

 

Η SOL για τη Βιομηχανία
Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;
Επικοινωνήστε μαζί μας