Ενέργεια και Περιβάλλον

Αέρια, τεχνολογίες και υπηρεσίες για τον Κλάδο Ενέργειας & Περιβάλλοντος

Τεχνολογίες για την επεξεργασία και διάθεση βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων

Η βιομηχανική ανάπτυξη και η οικονομική πρόοδος πρέπει να είναι συμβατές με τον έλεγχο και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αντίκτυπου. Η δέσμευση να γίνουν τα συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων αποτελεσματικότερα πριν την επιστροφή των επεξεργασμένων αποβλήτων στο περιβάλλον και η έρευνα στις τεχνολογίες χρήσης για τα αέρια με μειωμένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο είναι στόχοι που η SOL έχει εκπληρώσει παρέχοντας τα αέρια, τις τεχνολογίες και τις υπηρεσίες που περιγράφονται στην ενότητα, που διασφαλίζουν την επεξεργασία και τη διάθεση βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων – στερεών, υγρών και αεριόμορφων – σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία και τους κανονισμούς, προστατεύοντας την υγεία της κοινότητας.

 

Η SOL για τη Βιομηχανία
Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;
Επικοινωνήστε μαζί μας