Τρόφιμα & Ποτά

Κρυογονική ψύξη - CryoSOL

Η CryoSOL είναι μια ειδική σειρά τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί από τη SOL και που μπορεί να παράσχει μια ολοκληρωμένη απάντηση στις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων του κλάδου των τροφίμων για τις κρυογονικές εφαρμογές χαμηλής θερμοκρασίας και ειδικότερα για την ψύξη και την κατάψυξη.

Τα αναλώσιμα προϊόντα τροφίμων πάντοτε διατηρούνταν με τη βοήθεια χαμηλών θερμοκρασιών: η αναστολή της μικροβιακής δραστηριότητας σε θερμοκρασίες υπό το μηδέν είναι σήμερα μια ευρέως διαδεδομένη τεχνολογία. Η κατάψυξη ή η κρυογονική ψύξη τροφίμων χρησιμοποιεί το άζωτο ή το διοξείδιο του άνθρακα σε υγρή μορφή, με χρήση ψυχρομονάδων στο κρυογονικό αέριο που υγροποιείται σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Η ανταλλαγή θερμότητας με το προϊόν που θα καταψυχθεί συμβαίνει όταν αυτό έρθει σε άμεση επαφή και το χρησιμοποιημένο αέριο μόλις παράσχει τις ψυχρομονάδες του, απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα, δεδομένου ότι είναι φυσικό συστατικό του αέρα.

Η κατάψυξη με κρυογονικά αέρια είναι μια από τις καλύτερες μεθόδους για την κατάψυξη τροφίμων, τόσο λόγω της ταχύτητας κατάψυξης, και άρα του πολύ σύντομου χρόνου εργασίας που απαιτείται, όσο και για τις επενδύσεις που απαιτούνται για να χρησιμοποιηθεί. Η υψηλή συγκέντρωση των ψυχρομονάδων ανά μονάδα αερίου, που παρέχονται σε θερμοκρασία -196°C για το υγρό άζωτο και -78°C για το υγρό διοξείδιο του άνθρακα, επιτρέπει την ταχεία ψύξη (σε ελάχιστα λεπτά) για τα περισσότερα τρόφιμα. Αυτό καθιστά δυνατή τη διατήρηση αμετάβλητης της γεύσης των τροφίμων, σε σύγκριση με άλλες μεθόδους ψύξης όπως η κατάψυξη με τα συμβατικά συστήματα.

Αυτή η υψηλή ταχύτητα κατάψυξης επίσης οδηγεί στη μετατροπή του νερού που βρίσκεται στα τρόφιμα σε μικροκρυστάλλους, περιορίζοντας έτσι την απώλεια βάρους σε σύγκριση με τα παραδοσιακά συστήματα κατάψυξης με αέρα και την εγγύηση καλύτερης ποιότητας προϊόντος όταν το τρόφιμο αποψυχθεί.

Τα τούνελ κατάψυξης CryoSOL χρησιμοποιούν την ευρεσιτεχνία της SOL που βελτιστοποιεί την κατανάλωση αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, επιτρέποντας αποδοτική εξοικονόμηση (της τάξης δεκάδων ποσοστιαίων μονάδων) σε σύγκριση με παρόμοια συστήματα κατάψυξης με κρυογονικά αέρια.

 

Η SOL για τη Βιομηχανία
Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;
Επικοινωνήστε μαζί μας