ΑΖΩΤΟ (N2)

Η SOL παράγει και εμπορεύεται άζωτο σε διάφορες ενδιάμεσες καθαρότητες, ανάλογα με τις εφαρμογές και τις απαιτήσεις των πελατών.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ανακαλύψετε την καλύτερη λύση για την εφαρμογή σας.

 

Ονομασία προϊόντος Καθαρότητα
Πεπιεσμένο άζωτο ≥ 99,9999%  (6,0)
Πεπιεσμένο άζωτο κατάλληλο για τρόφιμα E941  ≥ 99,996%  (4,6)
Πεπιεσμένο άζωτο Laser ≥ 99,996%  (4,6)
Υγρό άζωτο ≥ 99,996%  (4,8)

Πρότυπα μείγματα

Αέρια μείγματα αζώτου- διοξειδίου του άνθρακα

Από ppb έως 99,996%

Αέρια μείγματα αζώτου- αργού
Αέρια μείγματα αζώτου- ήλιου
Αέρια μείγματα αζώτου- υδρογόνου
Αέρια μείγματα αζώτου- οξυγόνου

Πρότυπα μείγματα πολλών συστατικών

Αέρια μείγματα αζώτου- ήλιου- διοξειδίου του άνθρακα

Από ppb έως 99,996%

Αέρια μείγματα αζώτου- ήλιου- αργού

Ειδικά μείγματα

Η SOL μπορεί να παρέχει, κατόπιν αιτήματος, ειδικά μείγματα που να περιέχουν ποικίλες ποσότητες αζώτου.  

Ζητήστε το εξατομικευμένο μείγμα σας!

Από ppb έως 99.9999%

Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας

Tecnologie
Υπηρεσίες
Τομείς Εφαρμογών
Η SOL για τη Βιομηχανία
Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;
Επικοινωνήστε μαζί μας