Τρόφιμα & Ποτά

Συμπίεση αζώτου και αδρανοποίηση drop by drop (στάγδην)

Προκειμένου να αυξηθεί η πίεση στις φιάλες PET ώστε να γίνεται η εκφόρτωση των παλετών μαζί με τις φιάλες και άρα να εξοικονομείται χώρος κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά και προκειμένου να εξοικονομείται το κόστος PET (μείωση πάχους PET), η SOL έχει αναπτύξει ένα ειδικό σύστημα το οποίο ονομάζεται drop by drop (στάγδην) και μπορεί να βασιστεί στην απευθείας έγχυση σταγόνων Υγρού Αζώτου στις φιάλες, οι οποίες με αυτόν τον τρόπο μπορούν να έχουν αυξημένη πίεση και να διατηρείται έτσι αδρανές το ποτό.

Η τεχνολογία αυτή αναπτύχθηκε από τη SOL κατά το πρώτο μισό της δεκαετίας 90 κι επιτρέπει επίσης να επιτευχθεί αδράνεια και να μην υπάρχει επαφή με το οξυγόνο που βρίσκεται στην ατμόσφαιρα πολλών συσκευασιών τροφίμων σε διαφορετικούς περιέκτες.

Χάρη στην αδρανή φύση του αζώτου, το οποίο επίσης διαθέτει χαμηλή διαλυτότητα σε υγρά και άρα δεν διαλύεται στα ποτά, ή στα προϊόντα τροφίμων, η τεχνολογία drop by drop της SOL καθιστά δυνατό το συνδυασμό όλων των πλεονεκτημάτων μιας προστατευτικής ατμόσφαιρας με τα πλεονεκτήματα της μείωσης του χώρου που απαιτείται για την αποθήκευση φιαλών PET. Όλ’ αυτά χάρη στην επίδραση της συμπίεσης, όπου τοποθετώντας τις φιάλες σε στήλες υψηλότερα, και εξοικονομώντας το κόστος για τις φιάλες και τις προ-φόρμες σε PET που θα έπρεπε να αποστέλλονται στο εργοστάσιο καλουπιών, μειώνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο το βάρος.

Το σύστημα στάγδην, επίσης επιτρέπει υψηλή παραγωγικότητα, μέχρι και 300 δοχεία /εμφιαλωτές ανά λεπτό, με μεγάλη ακρίβεια και με περιορισμένη κατανάλωση αζώτου και με περιθώρια αντοχής που περιορίζονται σε +/- 5% του περιεχομένου του αζώτου που απαιτείται για κάθε συσκευασία / περιέκτη.

Οι κύριες διεργασίες για την παραγωγή τροφίμων που εμπλέκονται στην εφαρμογή είναι:

εμφιάλωση μη ανθρακούχου μεταλλικού νερού,

συσκευασία ποτών, αναψυκτικών, χυμών και ποτών χωρίς ανθρακικό,

συσκευασία υγρών ή ημι-στερεών τροφίμων (σάλτσες, πουρέ, κτλ.) ή στερεών προϊόντων σε βάζα και κονσέρβες (ξηροί καρποί).

 

Η SOL για τη Βιομηχανία
Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;
Επικοινωνήστε μαζί μας