Τρόφιμα & Ποτά

Παραγωγή αζώτου - NitroSOL

Η εμπειρία της SOL στις τεχνολογίες για την παραγωγή και χρήση αζώτου της επιτρέπει να παράσχει στους πελάτες της λύσεις για τη βέλτιστη και οικονομική παροχή αερίου για τις διεργασίες παραγωγής τους, οι οποίες περιλαμβάνουν τη διαθεσιμότητα του αερίου σε συμπιεσμένη ή υγρή μορφή ή μέσω συστημάτων παραγωγής που εγκαθίστανται απευθείας στους χώρους του πελάτη.

Η αξιοπιστία των συστημάτων παραγωγής αερίων της SOL βασίζεται στη χρήση εξαρτημάτων υψηλής ποιότητας και μακράς διάρκειας ζωής, στην ευρεία τεχνογνωσία στην κατασκευή και στις εφαρμογές που έχει συσσωρευθεί επί τριάντα χρόνια.

Ειδικότερα για τον κλάδο των τροφίμων, όπου τα πρότυπα ποιότητας και η πιστοποίηση του αερίου που παράγεται είναι ουσιώδη για την εγγύηση της ποιότητας των τροφίμων, η SOL παρέχει συστήματα παραγωγής σχεδιασμένα, κατασκευασμένα και πιστοποιημένα για τον κλάδο, με συνεχή έλεγχο της ποιότητας παραγωγής και αναφορά των παρτίδων παραγωγής, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε.

Τα συστήματα της σειράς NitroSOLγια τρόφιμα χρησιμοποιούν κρυογονικά αέρια, PSA ή τεχνολογίες μεμβρανών πολυμερών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη και παρέχονται σε «ράγες» ώστε να είναι ευκολότερη η εγκατάσταση. Η δυνατότητα παραγωγής τους μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικές ανάγκες των πελατών, ενώ η καθαρότητα του αερίου που παράγεται μπορεί να φτάσει το ποσοστό 99.999% καθαρού αζώτου και με δυνατότητα που να κυμαίνεται από μερικές δεκάδες λίτρων ανά λεπτό σε περισσότερα από 1000 m³ την ώρα.

 

Η SOL για τη Βιομηχανία
Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;
Επικοινωνήστε μαζί μας