Τρόφιμα & Ποτά

Δημιουργία τροποποιημένης ατμόσφαιρας στην παραγωγή λαδιού και κρασιού

Η αποφυγή επαφής του λαδιού και του κρασιού με τον αέρα, ειδικά με το οξυγόνο που βρίσκεται στον αέρα, αποφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα καθώς διατηρεί την ποιότητα του αρχικού προϊόντος (βλέπε επίσης ενότητα AliSOL). Συγκεκριμένα, για την παραγωγή κρασιού ή λαδιού, η χρήση αζώτου ή αργού, των πρόσθετων τροφίμων που παρέχει η SOL, καθιστά δυνατή, μέσω της εφαρμογής τεχνολογιών και ειδικού εξοπλισμού που παρέχεται στους πελάτες, την αποτελεσματική απομάκρυνση του οξυγόνου που βρίσκεται στο χώρο στο πάνω μέρος των δεξαμενών αποθήκευσης και την απαέρωση του οξυγόνου που περιέχεται στο προϊόν.

Χάρη σε αυτήν την τεχνολογία SOL, είναι έτσι δυνατό να αποφευχθεί η οξείδωση του προϊόντος, να διατηρηθεί η ποιότητά του και η γεύση του και να παραταθεί η διάρκεια ζωής του στο ράφι.  

Προκειμένου να έχει αποτέλεσμα η συγκεκριμένη εφαρμογή είναι σημαντικό να ελέγχετε την ποσότητα αδρανούς αερίου που έρχεται σε επαφή με το προϊόν και αυτή να είναι σταθερή στο χρόνο. Ο έλεγχος επιτυγχάνεται με τις υπηρεσίες ανάλυσης και ελέγχου που είναι σε θέση να παρέχει η SOL.

 

Δημιουργία τροποποιημένης ατμόσφαιρας στην παραγωγή λαδιού και κρασιού

Τομείς Εφαρμογών

Η SOL για τη Βιομηχανία
Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;
Επικοινωνήστε μαζί μας