ΑΡΓΟ (Ar)

Η SOL παράγει και εμπορεύεται αργό σε διάφορες ενδιάμεσες καθαρότητες, ανάλογα με τις εφαρμογές και τις απαιτήσεις των πελατών.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ανακαλύψετε την καλύτερη λύση για την εφαρμογή σας.

 

Ονομασία προϊόντος

Καθαρότητα
Πεπιεσμένο αργό ≥ 99,9999%  (6,0)
Πεπιεσμένο αργό κατάλληλο για τρόφιμα E938 ≥ 99,996%    (4,6)
Υγρό αργό ≥ 99,998%    (4,8)
Πρότυπα μείγματα
Αέρια μείγματα αργού - διοξειδίου του άνθρακα Από ppb έως 99,996%
Αέρια μείγματα αργού - αζώτου
Αέρια μείγματα αργού - ήλιου
Αέρια μείγματα αργού - υδρογόνου
Αέρια μείγματα αργού - οξυγόνου
Πρότυπα μείγματα πολλών συστατικών
Αέρια μείγματα αργού - αζώτου - ήλιου Από ppb έως 99,996%
Αέρια μείγματα αργού -  οξυγόνου - διοξειδίου του άνθρακα
Αέρια μείγματα αργού - οξυγόνου - ήλιου
Ειδικά μείγματα
Η SOL μπορεί να παρέχει, κατόπιν αιτήματος, ειδικά μείγματα που να περιέχουν ποικίλες ποσότητες αργού.Ζητήστε το εξατομικευμένο μείγμα σας! Από ppb έως 99,9999%

 

Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας

Tecnologie
Τομείς Εφαρμογών
Η SOL για τη Βιομηχανία
Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;
Επικοινωνήστε μαζί μας