Τρόφιμα & Ποτά

Επεξεργασία υδάτων - Όζον

Το όζον είναι ένα ισχυρό οξειδωτικό και αέριο που παράγεται από το οξυγόνο με χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι ασταθές μόριο και τείνει να διασπάται αυτομάτως παράγοντας οξυγόνο και πάλι (ημίσεια ζωή στους 20°C: περίπου 30 λεπτά), άρα δεν είναι δυνατή η αποθήκευση του και πρέπει να παράγεται απευθείας εκεί όπου θα χρησιμοποιηθεί.

Η χρήση του όζοντος που παράγεται από το σύστημα SOL και εισάγεται στο νερό με την τεχνολογία υψηλής απόδοσης Ecojet® εγγυάται αποτελεσματικές και ανταγωνιστικές λύσεις για την απολύμανση επεξεργασμένου νερού, ιδίως στην περίπτωση της ανακύκλωσης χωρίς να παράγονται οποιαδήποτε επιβλαβή υπο-προϊόντα ή χωρίς αύξηση της αλατότητας του νερού.

Στην επεξεργασία των απόβλητων υδάτων, το όζον SOL επιτρέπει την απολύμανση, την εξάλειψη του υπολειπόμενου χρώματος, τη μείωση επιφανειοδραστικών ή φαινολών ή άλλων χημικών που είναι δύσκολο να τους επιτεθεί κανείς χωρίς να δημιουργηθεί ιλύς που πρέπει να απορριφθεί. Ουσιαστικά, αυξάνουν την βιοδιαθεσιμότητα του νερού χάρη στο οξυγόνο που διαλύεται σε αυτό μαζί με το όζον.


Οι πιο σύγχρονες τεχνολογίες παραγωγής όζοντος παρέχουν επίπεδα μετατροπής του καθαρού οξυγόνου που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη μεγαλύτερη από 16% και αποδοτικότητα χρήσης σχεδόν στο 100%: συγκεκριμένα, η παραγωγή όζοντος από καθαρό οξυγόνο μειώνει σημαντικά τόσο το κόστος της επένδυσης όσο και της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του συστήματος παραγωγής όζοντος σε σύγκριση με συστήματα που χρησιμοποιούν αέρα. Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του οξυγόνου που παρέχεται από τη SOL παρατείνουν τον ωφέλιμο βίο του συστήματος χάρη στην πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε υγρασία η οποία αν υπάρχει σε ενδεχομένως ανεξέλεγκτες ποσότητες, για παράδειγμα όταν γίνεται χρήση συμπιεσμένου αέρα, μπορεί να οδηγήσει σε συχνές βλάβες.

Με την τεχνολογία Ecojet® είναι επίσης δυνατό να επαναχρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα στο σύστημα καθαρισμού νερού, το οξυγόνο που απελευθερώνεται από το σύστημα μετά την αραίωση και ανάλωση του όζοντος: αυτό δίνει τη δυνατότητα περαιτέρω εξοικονόμησης και αύξησης της συνολικής αποδοτικότητας της επεξεργασίας.

 

Η SOL για τη Βιομηχανία
Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;
Επικοινωνήστε μαζί μας