Τρόφιμα & Ποτά

Επεξεργασία απόβλητων υδάτων - Ecojet®

Οι εταιρείες με συστήματα καθαρισμού αποβλήτων υδάτων με ενεργοποιημένη ιλύ (λάσπη) και χημικά/φυσικά συστήματα, μπορούν να χρησιμοποιούν τεχνολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχει η SOL στην γκάμα της Ecojet® ώστε να βελτιστοποιήσουν και να αυξήσουν την ευελιξία λειτουργίας αυτών των συστημάτων που συχνά προκαλούν προβλήματα που έχουν ήδη αντιμετωπιστεί και επιλυθεί με την τεχνογνωσία και την εμπειρία που έχει σωρεύσει η SOL.

Η Ecojet®, μία από τις ευρεσιτεχνίες του Ομίλου SOL, αποτελεί μία από τις πλέον προηγμένες μονάδες για τη μεταφορά αερίων σε υγρά που είναι διαθέσιμη στην αγορά και, χάρη στις συνεχείς βελτιώσεις με την πάροδο των ετών και τις μελέτες που έχουν διεξαχθεί, έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να εγγυάται την υψηλότερη απόδοση μεταφοράς αερίου και άρα την ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους, αποφεύγοντας τις απώλειες αερίου και περιορίζοντας την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος.

Σε επεξεργασία ενεργοποιημένης ιλύος, τα βακτήρια χρησιμοποιούν οξυγόνο ώστε να απομακρύνουν τους παράγοντες μόλυνσης που υπάρχουν: η χρήση καθαρού οξυγόνου, αντί ή σε συνδυασμό με αέρα, που αντλείται σε νερό με τη χρήση της Ecojet® καθιστά το οξυγόνο αποτελεσματικό για τα βακτήρια, ακόμη και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας παρτίδας και άρα με εξαιρετικά ποικίλα φορτία ρυπαντικών ουσιών, διευκολύνοντας έτσι την βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος με τη βιομάζα.

Στις διεργασίες επεξεργασίας νερού με χημικά / φυσικά συστήματα, η χρήση διοξειδίου του άνθρακα για τον έλεγχο και τη μείωση του pH καθιστά δυνατή τη λήψη φολίδων ανθρακικού ασβεστίου βέλτιστων διαστάσεων για καθαρισμό και καθίζηση.

 

Η SOL για τη Βιομηχανία
Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;
Επικοινωνήστε μαζί μας