Τρόφιμα & Ποτά

Συσκευές και υλικά για τη διανομή και τη ρύθμιση αερίων με πιστοποίηση για χρήση στα τρόφιμα

Η SOL παράγει, μέσω των εταιρειών του ομίλου, και παρέχει στις εταιρείες τροφίμων, συσκευές και εξαρτήματα που έχουν πιστοποιηθεί για τη διανομή, ρύθμιση και έλεγχο των αερίων τροφίμων: εκτός από την πιστοποίηση κατά ISO 9001, τα εξαρτήματα αυτά φέρουν πιστοποίηση σύμφωνα με τον κανονισμό Ε.Ε.1935/2004 (υλικά σε επαφή με τρόφιμα).

Τα αέρια που παρέχει η SOL και που χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, σε τεχνολογίες συσκευασίας ή για την προσθήκη ανθρακικού στα ποτά, θεωρούνται πρόσθετα τροφίμων ή τρόφιμα σύμφωνα με τους τρέχοντες κανονισμούς και πιστοποιούνται ως τρόφιμα σύμφωνα με τη SOL μέχρι την παράδοση, σε ειδικά δοχεία, σε πελάτες, ενώ στη συνέχεια μεταφέρονται σε συσκευασίες μέσω σωληνώσεων με βαλβίδες, μειωτές πίεσης και μείκτες που έρχονται σε επαφή με τα αέρια τροφίμων και δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα και την ποιότητα: αυτοί είναι ουσιώδεις παράγοντες που πρέπει να τύχουν εγγύησης στην εταιρεία τροφίμων που θα φέρει ευθύνη για την παραγωγή τους.

Τα συστατικά του AliSOL που παρέχει η SOL είναι πιστοποιημένα ως προς τη συμμόρφωσή τους με κανονισμούς για τρόφιμα, περιλαμβανομένων των σωληνώσεων σύνδεσης, έτσι ώστε οι πελάτες να είναι βέβαιοι ότι η ποιότητα του αερίου παραμένει αναλλοίωτη μέχρι το σημείο χρήσης και δεν μπορεί να αποτελεί πηγή επιμόλυνσης του τροφίμου.

Η πιστοποίηση μπορεί να επισυναφθεί από τον πελάτη στο εγχειρίδιό του διαδικασιών HACCP και να επιδεικνύεται στους πελάτες του ως εγγύηση υψηλής ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων.

 

Η SOL για τη Βιομηχανία
Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;
Επικοινωνήστε μαζί μας