Τρόφιμα & Ποτά

Περιβάλλοντα αποστείρωσης / απολύμανσης

Οι εταιρείες τροφίμων οφείλουν να ορίζουν και να εφαρμόζουν προγράμματα ασφάλειας τροφίμων με βάση τις αρχές του HACCP, ειδικότερα για τον έλεγχο του πολλαπλασιασμού βακτηριδίων, μούχλας, μυκήτων και άλλων μικροοργανισμών: οι τεχνολογίες αποστείρωσης / απολύμανσης, οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχει η SOL καθιστούν δυνατή την πρόληψη και τον έλεγχο των βιολογικών κινδύνων στα περιβάλλοντα παραγωγής, περιλαμβανομένων και των διαφόρων εξοπλισμών που βρίσκονται σε αυτά.

Η υπηρεσία αποστείρωσης / απολύμανσης προέρχεται από στοιχεία ότι η διάρκεια ζωής των τροφίμων στο ράφι, παρόλο που συσκευάζονται με μείγματα αερίων πιστοποιημένης ποιότητας, μπορεί να είναι σε κίνδυνο αν το περιβάλλον εργασίας δεν πληροί τις απαιτήσεις υγιεινής που επιβάλλονται βάσει του Ευρωπαϊκού κανονισμού 852/2004: ένα αποστειρωμένο και ελεγχόμενο περιβάλλον καθιστά δυνατή την παραγωγή τροφίμων με μεγαλύτερη ασφάλεια, αποφεύγοντας παρτίδες, οι οποίες αν παραχθούν υπό κακές περιβαλλοντικές συνθήκες, θα μπορούσαν να αναπτύξουν μούχλα για παράδειγμα, μειώνοντας την διάρκεια ζωής του προϊόντος και με υψηλό κίνδυνο επιστροφών με επακόλουθη οικονομική ζημία και αρνητικές επιπτώσεις ως προς την εικόνα της εταιρείας.

Η αποστείρωση / απολύμανση με τη νεφελοποίηση βιοκτόνων προϊόντων σε υγρή μορφή που δεν αφήνει κατάλοιπα στο περιβάλλον και που διατηρεί το περιβάλλον υγιές, με τη βοήθεια των φίλτρων του συστήματος SOL, δίδει τη δυνατότητα με χαμηλό κόστος επένδυσης και λειτουργίας να διατηρείται ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας παραγωγής και ασφάλειας τροφίμων.

Είναι επίσης δυνατό να χρησιμοποιηθεί το όζον ως βιοκτόνο για τη διατήρηση του εξοπλισμού και των περιοχών εργασίας καθαρών και για την πρόληψη της επιμόλυνσης τροφίμων και του επακόλουθου κινδύνου τροφιμογενών ασθενειών. Κατά συνέπεια, μέγιστη ανησυχία αποτελεί ο σχηματισμός βιο-υμενίων στον εξοπλισμό επεξεργασίας τροφίμων. Τα βιο-υμένια είναι απλές στοιβάδες μικροοργανισμών σε μια επιφάνεια και σε περίπτωση που μια επιφάνεια δεν καθαρίζεται σωστά και δεν αποστειρώνεται, οι μικροοργανισμοί αυτοί μπορούν να συσσωρεύονται και να σχηματίζουν βιο-υμένια. Το όζον μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μαχαίρια, πριόνια, επιφάνειες εργασίας, ιμάντες κύλισης και υλικά συσκευασίας.

 

Η SOL για τη Βιομηχανία
Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;
Επικοινωνήστε μαζί μας