Τρόφιμα & Ποτά

Κρυογονικός καθαρισμός CO2 - DryBlast

Το DryBlast (Ξηρή Αμμοβολή) είναι μια πλήρης γκάμα τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών της SOL για τον καθαρισμό επιφανειών με στερεό CO2: το σύστημα είναι απλό, οικολογικό, μη λειαντικό και οικονομικό και βασίζεται στη χρήση τζετ υψηλής ταχύτητας σωματιδίων ξηρού πάγου με συμπιεσμένο αέρα. Τα σωματίδια στερεού CO2 έχουν συνήθη διάμετρο περίπου 3 mm ή μικρότερη και θερμοκρασία περίπου -78°C, και φέρουν το άμεσο χαρακτηριστικό της μετουσίωσης (μετατροπή στερεής σε αέρια κατάσταση), εξαφανιζόμενα απευθείας στην ατμόσφαιρα χωρίς να αφήνουν υπολείμματα και καθαρίζοντας την επιφάνεια στην οποία χρησιμοποιήθηκαν.

Τα σωματίδια στερεού CO2 διεισδύουν στη στοιβάδα του στοιχείου επιμόλυνσης που πρέπει να αφαιρεθεί και ταυτόχρονα αρχίζουν να μετατρέπονται σε αέριο και ασκούν πίεση μεταξύ της στοιβάδας που πρέπει να αφαιρεθεί και της επιφάνειας που βρίσκεται κάτω από αυτήν. Αυτή η δράση οδηγεί στο να καταστεί η πρώτη στοιβάδα εύθραυστη υπό τη χαμηλή θερμοκρασία των σφαιριδίων.

Η απομάκρυνση της επικάλυψης επιτυγχάνεται ως συνδυασμένο αποτέλεσμα τριών μηχανισμών: μεταφορά κινητικής ενέργειας, θερμικό σοκ, διαφορικό πίεσης που επάγεται από την ταχύτητα.

Επιπλέον, σε σύγκριση με τον καθαρισμό με χρήση χημικών προϊόντων όπως διαλύτες και αμμοβολή με λειαντικούς παράγοντες, η τεχνολογία ξηρής αμμοβολής Dryblast, δεν αφήνει υπολείμματα ενδεχομένως επιβλαβών προϊόντων στις επιφάνειες του εξοπλισμού και του συστήματος, τα οποία έτσι παραμένουν αναλλοίωτα ακόμη και μετά από εκατοντάδες εφαρμογές, γεγονός που εγγυάται την ποιότητα του τρόφιμου που παράγεται και συνεπώς οδηγεί σε Μείωση του Χρόνου Διακοπής της εργασίας μέσω του Καθαρισμού επί τόπου και της αύξησης της ασφάλειας.

 

Η SOL για τη Βιομηχανία
Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;
Επικοινωνήστε μαζί μας