Μεταλλική Κατασκευή

Αέριο, τεχνολογίες και υπηρεσίες για τον τομέα των μεταλλικών κατασκευών

Ποιοτικά βιομηχανικά αέρια, μείγματα αερίων  και γεννήτριες ειδικών μειγμάτων για μεταλλικές κατασκευές, κοπής και συγκόλλησης.

Ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις των πελατών στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών - επεξεργασία αερίων, αέρια συγκόλλησης και κοπής, ειδικά αέρια για καινοτόμα υλικά, φιάλες αερίων με βαλβίδες αντεπιστροφής, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός και αναλώσιμα - υπάρχει μια θυγατρική ή ένας εξειδικευμένος διανομέας της SOL κοντά σας με τις λύσεις και τις δεξιότητες που η SOL έχει αναπτύξει στον τομέα.

Η SOL εγγυάται υψηλή ποιότητα αερίων και μιγμάτων κοπής και συγκόλλησης, διαθεσιμότητα γεννητριών ειδικών αερίων που μπορούν να εγκατασταθούν απευθείας στις εγκαταστάσεις του πελάτη, υποστήριξη στη χρήση του αερίου και εφαρμογή πρωτοκόλλων πιστοποίησης.

Με τα βιομηχανικά αέρια τη SOL, οι πελάτες μας μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους για καινοτόμες διαδικασίες, ποιοτική παραγωγή και έλεγχο των δαπανών, παράγοντες που συνιστούν τη βάση για ανάπτυξη.

 

Η SOL για τη Βιομηχανία
Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;
Επικοινωνήστε μαζί μας