Χημεία και Φάρμακο

Καθαρή χημεία

Αέρια με πιστοποιημένη καθαρότητα, υπηρεσίες, εφαρμογές και τεχνολογίες συγκεκριμένης χρήσης αποτελούν την ολοκληρωμένη προσφορά της SOL για τις επιχειρήσεις στον κλάδο.

 

Καθαρή χημεία
Η SOL για τη Βιομηχανία
Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;
Επικοινωνήστε μαζί μας