Χημεία και Φάρμακο

Ελαστομερές και πλαστικό

Η ποιότητα και η περιβαλλοντική αειφορία των εφαρμογών, των τεχνολογιών χρήσης, των υπηρεσιών και των αερίων που παρέχει η SOL επιτρέπει στους παράγοντες του κλάδου να αναπτύσσουν αποτελεσματικά τις δραστηριότητές τους.

 

Ελαστομερές και πλαστικό
Η SOL για τη Βιομηχανία
Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;
Επικοινωνήστε μαζί μας