Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Σημείωση Νομικού Περιεχομένου

Σχετικά με τις πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο

Τα κείμενα, οι πληροφορίες και άλλα δεδομένα που δημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο, μαζί με συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους, είναι καθαρά ενημερωτικά και απολύτως ανεπίσημα.
Ο Όμιλος SOL αποποιείται πάσας ευθύνης για πιθανά σφάλματα ή παραλείψεις κάθε τύπου, όπως και για οιαδήποτε ζημία – είτε άμεση, είτε έμμεση ή τυχαία – που προκύπτει από την ανάγνωση ή τη χρήση των δημοσιευμένων πληροφοριών, από οιασδήποτε μορφής περιεχόμενο που βρίσκεται στον ιστότοπο ή την πρόσβαση σε υλικό ή τη χρήση υλικού που περιέχεται σε άλλους ιστότοπους.