Ελληνικά

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Μέγεθος κειμένου:

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Ανοικτής Πηγής Plone και έχει σχεδιασθεί ώστε να είναι πλήρως προσβάσιμη και χρησιμοποιήσιμη, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές Περιεχομένου Διαδικτύου (Web Content Accessibility Guidelines – WCAG v1.0). Αν υπάρχει ο,τιδήποτε σε αυτόν τον ιστότοπο – σχετικό με την προσβασιμότητα ή την εγκυρότητα – που δεν είναι σύμφωνο με το πρότυπο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους Διαχειριστές του Ιστότοπου, και όχι με την Ομάδα Plone.

Πλήκτρα πρόσβασης

Τα πλήκτρα πρόσβασης είναι μια συσκευή πλοήγησης που σας επιτρέπει να περιηγείστε στον ιστότοπο με χρήση του πληκτρολογίου σας.

Διαθέσιμα πλήκτρα πρόσβασης

Ο συγκεκριμένος ιστότοπος χρησιμοποιεί διάταξη που είναι σύμφωνη με τις περισσότερες διεθνείς συστάσεις για τα πλήκτρα πρόσβασης. Αυτά είναι τα ακόλουθα:

  • 1 — Κεντρική Σελίδα
  • 2 — Μετάβαση στο περιεχόμενο
  • 3 — Χάρτης ιστότοπου
  • 4 — Εστίαση πεδίου αναζήτησης
  • 5 — Προχωρημένη Αναζήτηση
  • 6 — Δέντρο πλοήγησης ιστότοπου
  • 9 — Στοιχεία επικοινωνίας
  • 0 — Στοιχεία Πλήκτρου Πρόσβασης

Δήλωση προσβασιμότητας

Έχουμε δεσμευτεί να χρησιμοποιούμε τις γνώσεις και την κατανόησή μας σχετικά με τους δυνατούς τρόπους πρόσβασης στο διαδίκτυο προκειμένου να αναπτύξουμε έναν ιστότοπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον καθένα εύκολα και με σαφήνεια.

Έλεγχος εγκυρότητας

Έχουμε χρησιμοποιήσει XHTML 1.0 και CSS που είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές, όπως ορίζεται στο W3C επειδή θεωρούμε ότι η δυνατότητα εύκολης χρήσης και πρόσβασης θα πρέπει να έχουν ισχυρά θεμέλια. Αν οτιδήποτε σε αυτόν τον ιστότοπο δεν ανταποκρίνεται σωστά στον έλεγχο εγκυρότητας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με Διαχειριστές του Ιστότοπου, και όχι με την Ομάδα Plone.

Έχουμε επίσης προσπαθήσει να επιτύχουμε προσβασιμότητα AA ως προς την έκδοση 1.0 του WCAG. Γνωρίζουμε σε κάθε περίπτωση ότι ένας αριθμός σημείων προς έλεγχο που αναφέρονται στο WCAG είναι υποκειμενικά – και μολονότι είμαστε πεπεισμένοι ότι τα έχουμε αντιμετωπίσει αποτελεσματικά, ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις διαφορετικών ερμηνιών.